Chitanda Eru Fukube Satoshi Ibara Mayaka Kanbara Akihito Kuriyama Mirai Nase Hiroomi Nase Mitsuki Oreki Houtarou By Rito453

Ibaraki Douji Fate Grand Order Shuten Douji Fate Grand Order By Takara Akihito